Spektakle profilaktyczne w szkołach

Spektakle profilaktyczne w szkołach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie zorganizował w terminie od 07-10-2015 do 09-10-2015 cykl spektakli teatralno-profilaktycznych skierowanych do uczniów klas 1-3 oraz 4-6 szkół podstawowych z terenu Powiatu Rzeszowskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie agresji i przemocy. Organizacja spektakli odbyła się w związku z realizacją projektu pn. „Profilaktyka to nasza taktyka”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski.

Głównym celem działania była wczesna profilaktyka przemocy. Spektakle dzięki swej ciekawej formie i nieszablonowemu podejściu, pomagają zapobiegać sytuacjom dysfunkcyjnym w życiu dziecka zanim się pojawią, kształtować umiejętność troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi oraz zapobiegać agresywnym zachowaniom. Przedstawienia w interesujący sposób zaprezentowały zagrożenia, na jakie narażony jest współczesny człowiek, przedstawiły drogi rozsądnego i lepszego życia oraz pozytywne wzorce postępowania wolne od przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.

Przedstawienie przygotowane dla uczniów klas 1 – 3 nosiło tytuł „Z miłości do serduszka” i była to zabawna lekcja wiedzy o zdrowiu i dobrej kondycji fizyczno – psychicznej człowieka, poruszało także tematykę przemocy i agresji w szkole oraz skutków wszelkich szkodliwych dla człowieka uzależnień.

„Nie jesteś sam” to spektakl adresowany do uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej, poruszał on tematykę najczęściej występujących problemów i zagrożeń jakie dotykają młodzież szkolną. Spektakl otwarcie prezentował problemy i zagadnienia związane z momentem przejścia młodzieży w kolejny etap życiu, jakim jest rozpoczęcie nauki w gimnazjum, ukazywał zagrożenia związane z budowaniem indywidualnej pozycji w nowej grupie rówieśniczej. Przedstawiał również przyczyny i skutki przemocy w środowisku szkolnym, problem cyberprzemocy oraz profilaktykę uzależnień.

Spektakle zorganizowane zostały w szkołach podstawowych w Kamieniu-Prusinie, Stobiernej, Wysokiej Głogowskiej, Kielnarowej oraz Borku Starym. Łącznie uczestniczyło w nich 606 uczniów.