Wesołych Świąt i radosnego Alleluja!

„ W tajemnicy odkupienia zwycięstwo Chrystusa nad złem jest dane człowiekowi nie tylko jako osobista korzyść, ale także jako zadanie. Człowiek we wszystkim znajduje Boga, we wszystkim i poprzez wszystko z Nim obcuje.” Święty Jan Paweł II   Święto Zmartwychwstania Pańskiego to najważniejszy dzień w chrześcijaństwie. Z obchodami tego święta związanych jest wiele…

Program PFRON – Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2016 z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd   Program obejmuje następujące obszary wsparcia: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,…