XX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W środę (15 czerwca 2016) odbyła się sesja absolutoryjna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Wśród licznych poruszanych tematów, to właśnie nadanie absolutorium wywoływało największe poruszenie wśród zebranych. Po kilku słowach wstepu do sesji wygłoszonych przez Przewodniczącego Stanisława Obarę odbyło się głosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o sprawozdaniu finansowym i następnie także jednogłośnie udzielili absolutorium. Radny Adam Wetula, zabierający głos w imieniu…