II Koncert Pieśni Patriotycznych w Bratkowicach

Koncert poprzedziła Msza św. w intencji Ojczyzny i i jubileuszu 20-lecia powstania chóru Resonantae, której przewodniczył ks. Jerzy Paradysz – dziekan Dekanatu Rzeszów –Zachód w asyście ks. Józefa Książka – proboszcza parafii Bratkowice. Homilię wygłosił ks. Marcin Graboś – bratkowicki wikariusz, który powiedział m.in., że trzeba nam dziękować tym wszystkim,…

„Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”

Projekt pt. „Szkoła fachowych kompetencji zawodowych”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-004/15 realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Całkowita wartość projektu–…

Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego Dynowie

       W ramach projektu: „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Departament Edukacji, Nauki i Sportu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6…