Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - Leżajsk 14.02.2017 r.

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - Leżajsk 14.02.2017 r.

Wśród zaproszonych na Konwent gości znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP: Jerzy Paul, Mieczysław Miazga, Kazimierz Moskal i Wojciech Buczak, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie Robert Bugaj, zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Jolanta Tomczyk-Fila, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Maciej Karasiński, samorządowcy oraz pracownicy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Obrady otworzył Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, pełniący funkcję Przewodniczącego Konwentu, który przywitał wszystkich zebranych i oddał głos gospodarzowi wydarzenia Staroście Leżajskiemu Markowi Śliżowi. Po kilku słowach wstępu i powitania zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia krótkiej prezentacji audiowizualnej promującej powiat leżajski. Następnie dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej Jacek Kwieciński przedstawił historię Zespołu Dworu Starościńskiego, w którym obecnie mieści się siedziba Muzeum.

Pierwszym punktem omawianym podczas Konwentu były przekształcenia wynikające z wprowadzenia reformy oświaty, które rodzą wiele wątpliwości także wśród samorządów powiatowych jako organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne. Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch starała się je rozwiać: – "O tym, że chcemy współpracować i służyć Państwu swoją informacją oraz pomocą merytoryczną świadczy obecność kuratora i pracowników kuratorium. Spotykamy się na konwencie już po raz trzeci i jesteśmy wdzięczni panu przewodniczącemu za zaproszenie, bo przepływ informacji wtedy jest płynny i starostowie mają informacje z pierwszej ręki. Zwracam również uwagę na inne działania wspierające. Przede wszystkim do końca marca będziemy jeszcze organizować spotkania merytoryczne dla organów prowadzących, dyrektorów szkół, rodziców. Mamy różnego rodzaju  inicjatywy adresowane  do rożnych grup społecznych, którym ta reforma jest w jakiś sposób dedykowana. W najbliższym czasie organizujemy spotkanie, którego tematem będą zmiany dotyczące finansowania i subwencjonowania, zwłaszcza małych szkół, co jest specyfiką Podkarpacia. W dalszej kolejności chcemy się spotkać z nauczycielami oraz przedstawicielami związków zawodowych i bezpośrednio dyskutować o problemach pracowniczych. Jesteśmy otwarci na każdą dyskusję. Do Państwa dyspozycji jest cały sztab pracowników kuratorium, którzy będą służyć wszelką informacją i wsparciem".

Podczas spotkania wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej PUW Jolanta Tomczyk-Fila  i dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ Robert Bugaj przedstawili informacje na temat finansowania służby zdrowia i planowanej na tym obszarze reformy. Poruszono także kwestię nowej ustawy o jakości usług medycznych, według założeń której placówki medyczne będą musiały raportować o zdarzeniach medycznych, a także przedstawiać wskaźniki kliniczne pokazujące, na ile skutecznie leczą. Te które korzystają z pieniędzy publicznych będą przechodzić specjalną autoryzację pod kątem jakości. Nad wszystkim czuwać ma Agencja do spraw Jakości w Ochronie Zdrowia. Podczas otwartej dyskusji samorządowcy m.in. wyrazili swoje obawy dotyczące finansowania placówek medycznych.

W dalszej części Konwentu przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego zaprezentował stan realizacji projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. PSIP będzie platformą cyfrową służącą do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jej głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem.

Podczas spotkania przedstawiono również dwie prezentacje audiowizualne. Pierwsza dotyczyła kształcenia zawodowego na rynku pracy w perspektywie nadchodzącej reformy oświaty, a druga szczegółowo prezentowała jej obszar przekształceń.

Kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego odbędzie się w powiecie strzyżowskim.

 

Tekst na bazie artykułu: Natalia Nowicka (Powiat Leżajski)