XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie ”

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie ”

XVII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, odbyła się 06.04.2017r. w dwóch etapach: rano od godz.8.00 rozpoczął się konkurs recytatorsko – inscenizacyjny, a w południe, o godz. 12.00 nastąpił finał, którego głównym punktem było rozdanie nagród i wyróżnień oraz występy artystyczne.

Patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Galę konkursową prowadziła Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która oprócz zaprezentowania nagrodzonych i wyróżnionych uczestników konkursów, serdecznie powitała zaproszonych gości i wszystkich, którzy przybyli na konkurs, a byli to:

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie reprezentowali: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Elżbieta Kubicka i Pan Marcin Tupaj z Wydziału Społeczno – Oświatowego, Pani Iwona Zawadzka – Kierownik Biura Promocji, Pan Michał Łazarów z Biura Promocji oraz Radni Rady Powiatu Rzeszowskiego – Pan Krzysztof Kędzierski, Pan Jan Sieńko i Pan Aleksander Stochmal.

Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, a także Pan Bartosz Podubny – Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Pan Marek Jastrzębski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Robert Pieszczoch – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Miasto Dynów reprezentowali: Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pani Renata Potoczna – Skarbnik Miasta Dynów, Pani Ewa Hadam – Przewodnicząca Rady Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz były Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pan Piotr Krupa – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Radny Miasta Dynów, właściciel Zakładu Usługowo – Handlowego „KRUPP” z Dynowa, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Adam Pilch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Adam Ryba – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Dynowie, oraz dyrektorzy placówek oświatowych Pogórza Przemysko – Dynowskiego: Pan Kazimierz Żak – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, Pani Zbigniew Walus – Wicedyrektor Zespołu Szkół w Dynowie, Pan Jan Gosztyła Dyrektor Zespołu Szkół w Hłudnie, Pan Roman Mryczko – Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie. Media reprezentowała Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki z Polskiego Radia „Rzeszów”. W gali konkursowej wzięli także udział: Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie i Pan Łukasz Domin – Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów” i Towarzystwa Sportowego DYNOVIA Dynów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach, oraz konkursie towarzyszącym „Co dobrego z lasu?”, którym przewodniczyły zespoły jurorskie.

Kategorię recytatorską – gdzie udział wzięło 22 uczestników, oceniali: Pani Grażyna Malawska – instruktor w Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie, Pani Jadwiga Orzechowska – instruktor w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, Pani Anna Leśniewska z redakcji programów kultury wysokiej i publicystyki Polskiego Radia „Rzeszów”.

Najlepsze, z nadesłanych 33. prac multimedialnych wybierali: ks. Marek Wojnarowski – dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Pani Iwona Zawadzka – kierownik Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Pan Marcin Tupaj inspektor w Wydziale Społeczno – Oświatowym Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Komisja „plastyczna”, miała do oceny twórczość 110 uczestników, a zajmowali się tym: Pan Bogusław Kędzierski – rzeźbiarz dynowski, właściciel „Galerii Pniak” w Dynowie, Anna Nowicka – Hardulak – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dynowie, oraz Państwo Jolanta i Janusz Miklasz – właściciele „Galerii na Zabramie” w Dynowie. Ponadto na konkurs wpłynęło 27 prac ze szkół podstawowych (ich autorzy zostali nagrodzeni dyplomami za udział, a szkoły nagrodą książkową).

Natomiast 58 prac nadesłanych na konkurs towarzyszący organizowany wspólnie ze szkołą przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie i Nadleśnictwo Dynów „Co dobrego z lasu?” oceniali: Pani Małgorzata Kaczorowska z Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Pan Tomasz Kałamarz.

Wyniki końcowe:

Kategoria plastyczna

 • I miejsce Jakub Miśniakiewicz – Zespół Szkół w Dynowie
 • II miejsce Sylwia Mazur – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku, Izabela Niemiec – Zespół Szkół w Dynowie
 • III miejsce Piotr Pasierbski – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przemyślu, Justyna Bugira – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Katarzyna Chachura – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku

Wyróżnienia

 • Justyna Kruk – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Przemyślu
 • Kamil Głąb – Gimnazjum w Kańczudze
 • Weronika Bieleń – Zespół Szkół w Dzikowcu
 • Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Martyna Suchecka – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu
 • Aleksandra Marek – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
 • Paweł Dyrkacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku
 • Karolina Mocha – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Paulina Bielec – Zespół Szkół w Dynowie
 • Patrycja Hendzel – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Nagroda specjalna ufundowana przez Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – Sabina Głowacz – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie.

Kategoria multimedialna

 • I miejsce Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • II miejsce Jakub Dąbrowski – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • III miejsce Dominika Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

 • Sebastian Szczepek – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie
 • Grzegorz Szałajko – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Paweł Sierant – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Magdalena Boroń – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Piotr Kiełbasa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Kategoria recytatorsko – inscenizacyjna

 • I miejsce Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie, Wioletta Łysek – Zespół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie
 • II miejsce Laura Kilon – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • III miejsce Karolina Sowa – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

 • Agnieszka Jureczko – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
 • Joanna Niemiec – Zespół Szkół w Łubnie
 • Martyna Kłyż i Hubert Kozdra – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Konkurs towarzyszący „Co dobrego z lasu?”

Kategoria gimnazja

 • I miejsce Aleksandra Szczepan – Zespół Szkół w Dynowie
 • II miejsce Karolina Kopacka – Publiczne Gimnazjum w Dubiecku
 • III miejsce Emilia Jarema – Zespół Szkół w Hłudnie

Wyróżnienia

 • Stanisław Tworzydło – Zespół Szkół w Hłudnie
 • Hubert Bujdasz – Zespół Szkół w Dynowie
 • Dominika Mareńczak – Publiczne Gimnazjum w Birczy
 • Natalia Mościszko – Gimnazjum w Krasiczynie

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne

 • I miejsce Katarzyna Chachura – Liceum Ogólnokształcące w Dubiecku
 • II miejsce Dominik Birak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Ewelina Czycz – Zespół Szkół Leśnych w Lesku
 • III miejsce Aleksander Dudek – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie, Dorota Łazor – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienia

 • Sabina Mnich – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Filip Jagusztyn – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Aleksandra Błotnicka – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie
 • Dominika Jarosz – Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie
 • Mateusz Dańczak – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

Każdy uczestnik XVII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Zdrowe Podkarpacie”, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu, Burmistrza Miasta Dynów, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wójta Gminy Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Miejską Bibliotekę Publiczną w Dynowie, a szkoła (38 szkół) i opiekunowie (60 osób), podziękowania.

Gala konkursowa tradycyjnie rozpoczęła się, odśpiewaniem hymnu imprezy pt.: „Podkarpacie”. W podsumowaniu, zaprezentowała się Szkolna Grupa Artystyczno – Teatralna „ANTRAKT” z programem artystycznym zatytułowanym „Moda na zdrowie”, a także z pokazem tańca Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „APLAUZ”. Ponadto galę uświetniły pokazy taneczne („ZAKOCHANY PIERROT” i „PAJĄK I MOTYLE”) w wykonaniu Zespołu „GEST” z Brzozowa, kierowanego przez Pana Marka Grządziela, oraz pokazy JU-JITSU wykonane przez Uczniowski Klub Sportowy KIGAI Wara. Jak co roku gali towarzyszyła także bardzo bogata oprawa scenograficzna pod hasłem „Zdrowe Podkarpacie to…”, badania profilaktyczne (sprzęt rehabilitacyjny, nowoczesne urządzenia medyczne służące do badań profilaktycznych), żyj bez nałogów (m.in. plakaty antynikotynowe), prawidłowe odżywianie (piramida zdrowia), sport (bardzo nowoczesny sprzęt sportowy, oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo). Część oprawy zajęło zaprezentowanie prac plastycznych, broszur informacyjnych „Co dobrego z lasu?”, które wpłynęły na konkurs.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: Pan Adam Kozak – Naczelnik Wydziału Społeczno – Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Ks. Prałat Stanisław Janusz – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Zygmunt Frańczak – Burmistrz Miasta Dynów, Pan Stanisław Tymowicz i Pan Piotr Krupa ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Anna Kowalska – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Pan Marek Jastrzębski – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Swoje gratulacje przesłali także: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pan Stanisław Ożóg, Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Wróblewska, Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Władysław Ortyl.

Tradycyjnie już przygotowano degustację wyrobów: Piekarni Gminnej Spółdzielni „SCH” w Dynowie, Cukierni Elżbiety i Wiesława Dominów z Bachórza, Cukierni „Paula” Elżbiety Piskorek z Dynowa, Zakładów Przetwórstwa Mięsnego „Błażowiak” z Błażowej. Były też podziękowania od dyrekcji szkoły – za pomoc dla wielu sponsorów oraz zaproszenie do degustacji regionalnych potraw. Jak co roku gala konkursowa została wzbogacona o specjalny poczęstunek proziaki, chleb ze smalcem, masłem czosnkowym przygotowane przez „Karczmę pod Semaforem” z Bachórza i gulasz, ufundowane przez sponsorów konkursu. Ponadto na łączniku szkolnym można było skorzystać z porad: dietetyczki Pani Eweliny Szeremety Łach, specjalisty medycyny naturalnej, fizjoterapeuty Pana Łukasza Matlaka, a także pszczelarza Pana Roberta Młynarskiego.

Mamy nadzieję, że kolejny konkurs w przyszłym roku zgromadzi jeszcze większą rzeszę talentów, bardziej zagospodaruje „otwartą przestrzeń” i przysporzy więcej niespodzianek.