„Obdarz nas ziemio – matulu kochana

chlebem czarnym smacznym

jak nektar

a my Ci za to wiernie będziem służyć

nie szczędząc potu ani krwi

aż rozkwitniesz tysiącami bogatych miast

i milionów wsi.”

       Jan Pocek

 

Szanowni Państwo,

zień Dożynek kojarzy nam się ze świętem ludzi, którzy doskonale znają, szanują i nigdy nie porzucą hierarchii wartości życia. Na co dzień stykają się z tym, co jest w życiu najistotniejsze – że istnieje uniwersalny porządek świata i ścisła współzależność od natury.

To ludzie „przypisani ziemi”, których postawa jest najwyższym przykładem patriotyzmu – nie gromadzą laurów i zaszczytów ale ta codzienna, żmudna i angażująca całe życie praca sięga rangi heroizmu. Nieprzychylna pogoda może w kilka minut zniweczyć ich całoroczny wysiłek. Są oni całkowitym przeciwieństwem ludzi „goniących za niczym”.

Chciałbym, żeby nasi mieszkańcy zawsze tak  właśnie zapatrywali się na własne życie, Ojczyznę i swoją najbliższą okolicę – by byli silni wewnętrznie, prawi, niezłomni w tym, czego się podejmują oraz świadomi wielkiego dziedzictwa. Cieszę się, że taka koncepcja życia jest wciąż przekazywana w naszym powiecie, z ojca na syna.

Dziękując za trudy rolniczej pracy oraz za codzienne i sumienne wykonywanie obowiązków, życzę, by ten gospodarski trud cieszył się respektem i społecznym uznaniem. Ponieważ współczesne gospodarstwa wymagają ciągłego inwestowania, życzę nie tylko determinacji w realizowaniu gospodarskich zadań ale także opłacalności podejmowanych wysiłków i starań.

Pozostaję z wyrazami najwyższego szacunku,                     

Józef Jodłowski

Starosta Rzeszowski

Rzeszów, 2020 r.