Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie…