Internetowa rezerwacja wizyty w Wydziale Budownictwa i Architektury

  Starostwo Powiatowe w Rzeszowie informuje, iż w celu zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa interesantów, jak i pracowników urzędu, od dnia 1 marca 2021 r. w Wydziale Budownictwa i Architektury obowiązywać będzie  w y ł ą c z n i e  obsługa stron po uprzednim…