Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie. Razem przeciwko przemocy w rodzinie.

„Zawsze jest czas, by zapobiegać przemocy” – to projekt opracowany przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie. Oferta jest dla osób i rodzin, które doświadczają przemocy domowej lub są nią zagrożone. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie jest jednostką powiatu rzeszowskiego podlegającą bezpośrednio pod Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie. – Pomoc…