Rocznica odwiedzenia powiatu rzeszowskiego przez Ignacego Mościckiego

Rocznica odwiedzenia powiatu rzeszowskiego przez Ignacego Mościckiego

19.07.1934 r. Prezydent Ignacy Mościcki odwiedza powiat rzeszowski

Prezydent Ignacy Mościcki przyjeżdżał na Rzeszowszczyznę na zaproszenie obchodzącego 50-lecie działalności Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Rzeszowie. Głównym celem wizyty było zwiedzenie istniejących w powiecie spółdzielni i szkół rolniczych. Na trasie jego podróży znalazły się m.in. ówczesne samodzielne gminy wiejskie: Zalesie, Zaczernie i Staromieście.

Jadąca od strony Krakowa kawalkada samochodów z głową państwa zawitała na Rzeszowszczyznę już 18 lipca wieczorem, witana uroczyście na granicy powiatu rzeszowskiego (jednocześnie zachodniej granicy województwa lwowskiego) przez starostę rzeszowskiego Artura Friedricha i wojewodę lwowskiego Wojciecha Agenora Gołuchowskiego. Następnie Ignacy Mościcki z towarzyszącą mu świtą udał się na nocleg do majątku prezesa Okręgowego Towarzystwa Rolniczego Jana Gumińskiego w Zalesiu.

19 lipca rano prezydent Mościcki uczestniczył w posiedzeniu Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Rzeszowie, po czym udał się do Zaczernia, gdzie oglądał zaimprowizowaną wystawę bydła i trzody, później zwiedzał budynek Państwowej Szkoły Mleczarskiej w Staromieściu. Tygodnik „Ziemia Rzeszowska” tak relacjonował pobyt głowy państwa w szkole:

– Sam budynek świeżo rozszerzony – ładnie utrzymany i udekorowany. Słuchacze i pracownicy szkolni ustawieni w szeregu w białych bluzach, w takiej samej dyrektor szkoły. p. Licznerski, witali Dostojnego Gościa. Chór dzieci szkolnych zgromadzony na podwórzu był miłą niespodzianką. P. Prezydent przeszedł przez hale maszyn, serownię, sale badań bakteriologicznych i chemicznych – Dyr. szkoły udzielał fachowych objaśnień, a P. Prezydent odniósł jak najlepsze wrażenia i nie szczędził słów uznania dzielnemu dyrektorowi szkoły.

Popołudniu prezydencki orszak ruszył w kierunku Łańcuta i Przeworska.