Nowe drogowe inwestycje Powiatu Rzeszowskiego w Gminie Błażowa

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn.  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1426R Błażowa – Piątkowa – Harta w km od 0+000 do 12+560 – Etap I” pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.  Wartość zadania: 13 927 815,27 zł. Na…

Rozstrzygnięcie konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy osobom starszym oraz niepełnosprawnym w 2022 roku

Uchwała Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w związku z ogłoszonym konkursem na realizacje zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2022 roku ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego. Poniżej stosowne załączniki: Uchwała – rozstrzygnięcie