Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i 500+ w ZUS

Od 1 stycznia 2022 r. na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12 do 35 miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Wniosek o RKO do ZUS będzie składany wyłącznie w postaci elektronicznej. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po…