,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy”

Szkoły Powiatu Rzeszowskiego od czerwca 2021 r. realizują projekt pt. ,,Droga do sukcesu. Szkoły Powiatu Rzeszowskiego bliżej rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.…