Podkarpackie Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, który jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego, w dniu 31 marca 2022 r. p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Pan Jacek Górak, podpisał porozumienie o współpracy z utworzonym przy WSPiA Podkarpackim Centrum Wsparcia Obywateli Ukrainy. Centrum zajmie się pomocą w kwestiach prawnych, urzędowych, związanych z…

Ogłoszenie przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż: nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rzeszowskiego położonej w obr. 222 Rzeszów – Przybyszówka II, oznaczonej jako: działka nr 5964/41 o pow. 0,6262 ha, obj. KW RZ1Z/00203322/2 Ogłoszenie w załączniku: Ogłoszenie pdf