Powiat Rzeszowski otrzymał środki finansowe w ramach programu wyrównywania różnic między regionami

Dziś w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie w obecności Dyrektora PFRON Macieja Szymańskiego oraz Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego oraz Wicestarosty Rzeszowskiego Marka Sitarza, została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Umowa w obszarze D dotyczy…