Podpisano umowy na realizację scalania gruntów we wsi Nowy Borek

Podpisano umowy na realizację scalania gruntów we wsi Nowy Borek
listwa logotypów

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie zostały podpisane umowy na realizację projektu pn.:

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych przewidzianych w ramach inwestycji pn. : „Scalanie gruntów wsi Nowy Borek” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – CZĘŚĆ I – z podziałem na 2 zadania:

 

Na zadanie Nr 1 pomiędzy:

Skarbem Państwa – Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim

a

TECH-PROJECT BRZOZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Podzamcze 41, 37-500 Jarosław

Wartość zadania: 1 367 592,72 zł.

 

Na zadanie Nr 2 pomiędzy:

Skarbem Państwa – Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim

a

Panią Sylwią Sikora, prowadzącą działalność gospodarczą pn. Sikora Sylwia MATBUD, z siedzibą 36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40

Wartość zadania: 3 214 622,23 zł.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji:  grudzień 2022 r.