Bajkowe Podkarpacie - XXIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023r., organizuje XXIII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bajkowe Podkarpacie”. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net  lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr…