11. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie.

11. edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Dynowie.

05 marca 2023 r. Fundacja „Wolność i Demokracja” oraz „Wolne Dźwięki” były organizatorem 11. edycji ogólnopolskiego wydarzenia o nazwie „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” – największym biegu pamięci w Polsce. Taki bieg odbył się także w Dynowie, zorganizowało go Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie pod Honorowym Patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego i Burmistrza Miasta Dynowa Pana Zygmunta Frańczaka.

Uroczystego otwarcia biegu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Roman Mryczko – Przewodniczący Rady Miasta Dynowa i Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. W obchodach “Dnia Żołnierzy Wyklętych” uczestniczył także Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pan Stanisław Tymowicz.

W biegu, którego start, meta i całe biuro zawodów miało miejsce w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie wzięło udział około 200 osób, każda z nich otrzymała pakiet startowy, w którym znalazły się, m.in. pamiątkowe koszulki z wizerunkami Żołnierzy Wyklętych. Częścią pakietu startowego był także medal zaprojektowany i wykonany przez Instytut Pamięci Narodowej. Głównym celem biegu było oddanie hołdu żołnierzom antykomunistycznego podziemia z lat 1945 – 1963, a także propagowanie wiedzy o powojennej historii Polski wśród wszystkich Polaków, niezależnie od wieku. Dlatego też bieg miał charakter wielopokoleniowy – rodzinny na dystansie 1963 m., który symbolizuje rok śmierci ostatniego żołnierza wyklętego – Józefa Franczaka, ps. „Lalek”. Po pokonaniu w/w wymienionego dystansu wyłoniono zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn, a pomiar czasu był dokonany w sposób profesjonalny – każdy zawodnik miał wpięty do buta specjalny chip.

W kategorii kobiet klasyfikacja przedstawiała się następująco: I miejsce – Karolina Kucza – Jarosławska Grupa Biegowa Sokół (czas 8:41.3), II miejsce – Gabriela Marszałek – „Aktywny Dynów” (czas 8,42), III miejsce – Aleksandra Niedzielska – „Aktywny Dynów” (czas 8:42.8).

Natomiast w kategorii mężczyzn klasyfikacja była następująca: I miejsce – Kamil Pyrcz – „Aktywny Dynów”/Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (czas 6:12.8), II miejsce – Łukasz Jasiński/Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (czas 6:49.1), III miejsce Kacper Bujdasz – „Aktywny Dynów”/absolwent Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (czas 7:04.4).

Pamiątkowe statuetki wręczyli Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Pan Łukasz Domin – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dynowie, a zarazem Prezes Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”. Najpierw jednak dokonano uhonorowania pamiątkową statuetką najstarszej uczestniczki wszystkich dotychczasowych X edycji biegu, Pani Emilii Solskiej z Jarosławia.

Stronę techniczną biegu zabezpieczyli policjanci z Komisariatu Policji w Dynowie i strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dynowie, natomiast oprawę organizacyjną zapewnili nauczyciele i pracownicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, oraz członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Stowarzyszenia „Aktywny Dynów”.