Uroczystości z okazji rocznic lokacji Tyczyna i wybuchu Powstania Styczniowego

W dawnym pałacu Wodzickich w Tyczynie, gdzie obecnie mieści się podlegający pod Powiat Rzeszowski Zespół Szkół, odbyły się dziś (14 marca) uroczystości upamiętniające 655 rocznicę lokacji Tyczyna oraz 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Organizatorami uroczystości byli: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Burmistrz Tyczyna Janusz Skotnicki, Zespół Szkół w Tyczynie, Miejsko-Gminny Ośrodek…