Powiat Rzeszowski podjął starania o utworzenie drugiego oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

Radni Powiatu Rzeszowskiego wyrazili na ostatniej sesji (16 marca) zgodę na złożenie do Ministra Obrony Narodowej wniosku o utworzenie w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie drugiego oddziału przygotowania wojskowego. Klasy wojskowe – obecnie funkcjonujące jako oddział przygotowania wojskowego – w dynowskim LO funkcjonują od 2017 roku. Ten kierunek…