Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki wybrany został Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni

Procedura wyboru patrona zakładała jego wybór w trzech kolejnych etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu kandydatów przez poszczególne grupy uczestniczące w głosowaniu. W rezultacie wyłoniono kilkunastu kandydatów, spośród których w drodze głosowania do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 5 kandydatów. Wśród nich znaleźli się: Stanisława Kopiec, ks. mjr Franciszek Łuszczki, ks.…

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium za rok 2014

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych uwag. Budżet i pracę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w 2014…

Poznajemy Ojcowiznę

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2015 r. nagrodzeni zostali laureaci XXII edycji Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego w Rzeszowie. Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego…