Konkurs Jestem OK ! – nie palę

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, w ramach kampanii Światowego Dnia Bez Tytoniu, organizuje X edycję konkursu plastycznego na plakat pod hasłem Jestem OK ! – nie palę dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta i powiatu rzeszowskiego. Konkurs ten od wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży,…

"Leśne dyktando"

W dniu 6 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się V edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Pan Bogusław Famielec Dyrektor Regionalnej…

XII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

W trakcie obrad radni powiatowi uzyskali informację od dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie o możliwościach pozyskania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, kryteriach przyznawania dofinasowania. Zostali również poinformowani przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na terenie województwa ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Rzeszowskiego. Przedstawiono…

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie realizuje 62-godzinny Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim.  W dn. 5 października 2015 r. PCPR w Rzeszowie rozpoczęło realizację Programu stanowiącego integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania…

1 Listopada 2015 r. na cmentarzu w Dynowie

"Powinno się być jak chleb,który dla wszystkich leży na stolez którego każdy może kęs dla siebie ukroići nakarmić się jeśli jest głodnyśw. Brat Albert   Podobnie jak w latach poprzednich uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (14 osób) – wolontariusze kwestowali na cmentarzu w Dynowie w…