Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015

Fundacją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości wraz z Tarnobrzeską Agecnją Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącą funkcję Koordynatora województwa podkarpackiego, gorąco zaprasza do wzięcia udziału w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości 2015 , który odbędzie się w dniach 16-22 listopda Światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest od 2008 r. w ponad 150 krajach świata, w tym w Polsce.…

Budowa mostu Com-bridge w Błażowej.

Dotychczas istniejący most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1411R – ulicy Pułaskiego w Błażowej, został zbudowany w 1958 roku. Był to obiekt stalowo–drewniany o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej i rozpiętości teoretycznej wynoszącej około 27 m. Długość całkowita obiektu wynosiła w przybliżeniu 35 m. Z powodu złego stanu mostu,…

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE” to projekt Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie dotyczący szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej w województwie podkarpackim, a w szczególności na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa.         Projekt ten zakłada szereg działań w obszarze badań mammograficznych i edukacji antyrakowej, skierowanych do lokalnej społeczności. Są…

Piknik Rodzinny w SPZZOZ w Górnie

  a także  przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego, powiatu rzeszowskiego oraz gmin. Pani Elżbieta Burzyńska Dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie powitała uczestników i krótko zaprezentowała projekt w ramach którego zorganizowany został piknik. Kilka słów wprowadzenia wygłosił także Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, który podkreślił rolę placówek oraz osób zapewniających opiekę nad osobami…

Ogólnopolska konferencja Rzeszów 28-29 września 2015 r.

Dwudniowy program Konferencji zawiera IV SESJE. Zakres tematyczny obejmuje obszar finansowania przez JST zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego. Patronat Honorowy dla Konferencji udzielili: Prezydent Miasta Rzeszowa, Starosta Rzeszowski, Unia Miasteczek Polskich, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Program Konferencji, szczegóły…

X sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesja poświęcona głownie sprawom reorganizacji szkół w Powiecie Rzeszowskim. Poza edukacją dyskutowano również na temat dróg. Dominującym tematem, na który odpowiadał zebranym Starosta Józef Jodłowski, były sprawy związane z komunikacją na przyszłym węźle Kielanówka z drogami powiatowymi na nowo powstającym odcinkiem drogi S19. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji.2. Podjęcie uchwały w…

Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2015/2016

Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ostatnim roku szkolnym (co najmniej 4,75) i mają bardzo dobre zachowanie oraz mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (tytułem laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, osiągnięciami artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym). W nowym…

II Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów

Ideą zorganizowania przeglądu artystycznego seniorów zaszczepił nas Chór Gaude Vitae, który regularnie reprezentuje stalowowolskich seniorów na ogólnopolskich festiwalach i konkursach.  Z reguły takie festiwale odbywają się dość daleko nie tylko od Stalowej Woli, ale i od województw południowo – wschodnich. Stąd propozycja organizacji przeglądu w Stalowej Woli, by seniorzy z…