Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Rzeszowskiego 2021 r.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:  Zadanie 1 – pomoc w…

Aktywny Samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do ubiegania się o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd. Informacje dotyczące realizacji programu w 2021 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie…

Pomóżmy dzieciom znaleźć rodzinę

   Nie mając wystarczającej liczby chętnych, konieczne będzie umieszczanie dzieci w domach dziecka. A przecież, wcale do tego nie musi dojść! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie,  organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, realizuje swoje zadania już od kilku lat.   Działania te regulują zapisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu…

Pomagamy…Są dodatkowe pieniądze dla niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem, utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych.  Z orientacyjnych wyliczeń wynika, że w powiecie rzeszowskim uprawnionych do otrzymania pomocy z tego tytułu jest ok. 400 osób.…