Z okazji Dnia Nauczyciela...

W dniu obchodzonym jako święto wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz pracowników oświaty, pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za trud włożony w kształcenie i wychowywanie młodzieży z terenu powiatu rzeszowskiego. Realizowanie oświatowej misji, w obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, jest znacznie utrudnione. Dlatego tym bardziej pragniemy docenić i podziękować za Państwa starania mające…

31 lipca - Dzień Skarbowości

„Prawdziwa miłość Ojczyzny to nie tylko piękne, uroczyste deklaracje ile praktyczna postawa, solidna troska i praca dla wspólnego dobra.”   Obchodzony w dniu 31 lipca Dzień Skarbowości – to święto wszystkich urzędników, inspektorów, naczelników i pracowników izb, urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej.  Składam zatem wyrazy serdecznej wdzięczności za Państwa…

4 lipca - Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

„Sukces bierze się z woli człowieka – cały tkwi w jego nastawieniu umysłowym.”   Dzień 4 lipca upamiętnienia powstanie, w 1895 roku, Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielni. Doceniając rolę i znaczenie naszych lokalnych, spółdzielczych działalności gospodarczych chciałbym podziękować zarządom, a także wszystkim pracownikom tych podmiotów. Odgrywacie Państwo ogromną rolę nie tylko w życiu…

Dzień Służby Publicznej

Jest wiele zawodów, które zostały docenione poprzez ustanowienie dedykowanego im święta. Należy do nich również profesja urzędnika służby publicznej – Dzień Służby Publicznej obchodzony jest od 2003 roku i przypada na 23 czerwca. Dlatego zwracam się do osób, które poświęcają się tej pracy oraz działalności na rzecz naszych społeczności, mieszkańców regionu…