Wyjazdy do Alicante w Hiszpanii

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. w bieżącym roku szkolnych wyjechali do Alicante w Hiszpanii. Mobilność grupowa uczniów i obserwacja pracy nauczycieli odbyły się w ramach programu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000134613. W mobilności grupowej udział wzięło 32 uczniów, 4 opiekunów oraz 4 nauczycieli w obserwacji pracy (I grupa…