Trwa nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do składania wniosków na realizację pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obszary wsparcia obejmują: Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: Obszar A – likwidacja barier transportowych: Zadanie 1 – pomoc w zakupie…