Poznajemy Ojcowiznę

Poznajemy Ojcowiznę

W Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 czerwca 2015 r. nagrodzeni zostali laureaci XXII edycji Wojewódzkiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”. Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego w Rzeszowie.

Konkurs organizowany jest od początku lat 90-tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję „Poznaj swój kraj”. Głównym celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, poprzez dostrzeganie i opisywanie w ciekawy sposób obiektów krajoznawczych czy tradycji kulturowych, a także wspomnień i wydarzeń historycznych. Czyli tego wszystkiego, co znajduje się wokół nas – w naszym otoczeniu, w życiu codziennym, podczas wędrówek. Regulamin, co ważne nie narzuca sposobu prezentacji. Autor decyduje sam o tym czy będzie to tradycyjne papierowe opracowanie z wykorzystaniem rysunków, fotografii itp. czy forma multimedialna, przygotowana dzięki programom do tworzenia prezentacji, lub odważniej jako filmy dokumentacyjne czy na każdy inny sposób. Ocena prac uwzględnia treść, sposób przedstawienia, staranność wykonania. Zapoznanie się z materiałami, jakie do konkursu zgłoszą uczestnicy pozwala komisji na ocenę umiejętności uczestnika związanych m.in. z czytelnym i logicznym zbieraniem i przekazaniem informacji o poznawanych obiektach czy faktach.