Krasne

Krasne

herb gminy krasne

Oficjalna strona internetowa

www.gminakrasne.pl

 

Gmina Krasne obejmuje następujące sołectwa: Krasne, Malawę, Palikówkę i Strażów. Położona jest na pograniczu Karpat i Kotliny Sandomierskiej, na terenie wyżynno-pagórkowatym. Gmina zajmuje obszar 39 km2 i zamieszkuje ją przeszło 11 tysięcy osób.

 

Zabytki sakralne

•Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krasnem, wzniesiony według projektu Karola Henryka Wiedemanna w latach 1720 – 1743. Jego wnętrza utrzymane są w stylu barokowym. Obok kościoła wyróżnia się murowana dzwonnica z 1899 r. oraz plebania z 1905 r. Na cmentarzu parafialnym znajduje się XIX – wieczna kaplica grobowa Bielańskich.

•Kościół filialny pw. św. Marii Magdaleny w Malawie położony na pasmie zw. Pasmem Marii Magdaleny, na wyniosłości 373 m n.p.m. Utrzymany jest w stylu barokowym. Został wzniesiony w pierwszej połowie XVIII w. Ukształtowanie terenu oraz grube, kamienne mury z nisko umieszczonymi okienkami wskazują na jego obronny charakter. Kościół był wielokrotnie przebudowywany.

•Neogotycki kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Malawie zbudowany w 1923 r.

 

Pomniki

•Pomnik „Grunwald” w Krasnem znajdujący się w południowej części wsi – figurka Matki Boskiej ustawiona w 1910 r.

•Kamienna kolumna na wyniosłości zwanej św. Antonim w Krasnem, wzniesiona na początku XIX w. lub na przełomie XVIII i XIX w.

 

Podania i legendy

  • Kościół pw. Marii Magdaleny w Malawie miał podobno zostać wybudowany w dowód wdzięczności za cudowne ocalenie. Legenda mówi o stadach wilków siejących postrach wśród okolicznych mieszkańców. Podobno ich ofiarami padały także dzieci. Mieszkańcy udali się więc z prośbą do pana tutejszych lasów, by zebrał myśliwych i urządził polowanie na bestie. Kiedy podczas łowów byli na najwyższej górze osaczyła ich wataha wilków. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa pan złożył przysięgę, że jeżeli zostaną ocaleni zbuduje w tym miejscu kaplicę. Wilki uciekły, a pan wypełnił złożone ślubowanie. Podobno pierwszy drewniany kościół został w 1624 r. obroniony przed Tatarami, a następnie przeniesiony do Kraczkowej. Obecny zbudowany został w 1712 r. przez księcia Jerzego Lubomirskiego podobno jako zadośćuczynienie za zabójstwo wieśniaka.
  • Znany gawędziarz i znawca lokalnej historii – Marek Czarnota – pisał o innej legendzie związanej ze świątynią na Górze św. Marii Magdaleny w Malawie. Mieli się w niej schronić żołnierze w czasach wojen szwedzkich. Uznali, że najlepiej będzie wprowadzić konie do kościoła, by w miejscu, gdzie znajduje się krzyż, przeczekały noc. Jeden z nich przystawił drabinę i chciał zdjąć krzyż z „belki tęczowej”. Gdy wszedł na górę – krzyż zniknął. Gdy zszedł na dół – krzyż powrócił na swe dane miejsce. Przestraszyło to żołnierzy, którzy opuścili kościół i jego najbliższą okolicę.

 

Ciekawostka

•Wśród właścicieli Krasnego wyróżnia się postać Generała Jana Skrzyneckiego. Był on jednym z przywódców powstania listopadowego. Brał udział w bitwie pod Waterloo. Państwo Jan i Amelia Skrzyneccy przyjaźnili się z Norwidem, a ich dom w Belgii był ośrodkiem życia popowstaniowej emigracji. Jednym z dzierżawców Krasnego był w latach 1902 – 1914 Jan Newlin Mazaraki – kawaler Krzyża Virtuti Militari. Jego podwładnym w stopniu sierżanta był Albert Chmielowski, późniejszy założyciel zgromadzenia albertynów – święty Brat Albert.

 

Atrakcje turystyczne, rekreacja

•Malownicze wzgórza pasma Marii Magdaleny, m.in. wzniesienie w Malawie zwane Kopcem lub Patrią (394 m n.p.m.).

•Stare Wisłoczysko będące ostoją roślin, zwierząt wodnych oraz ptaków gnieżdżących się w nadbrzeżnych krzewach.

•Punkty widokowe: w przysiółku Za Górą w Malawie, na szczycie góry św. Marii Magdaleny w Malawie.