Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Starosta Rzeszowski
KRZYSZTOF JAROSZ
Jerzy Bednarz
Wicestarosta Rzeszowski
JERZY BEDNARZ
Członkowie Zarządu:
Jurek Faraś
Zbigniew Sycz

Członek Zarządu

JUREK FARAŚ

Członek Zarządu

ZBIGNIEW SYCZ

Członek Zarządu

ARTUR SZCZUTEK

W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:
Waldemar Pijar
Sekretarz Powiatu
WALDEMAR PIJAR
Skarbnik Powiatu
DARIUSZ TŁUCZEK