Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Marek Sitarz
Starosta Rzeszowski
MAREK SITARZ
Tadeusz Pachorek
Wicestarosta Rzeszowski
TADEUSZ PACHOREK
Członkowie Zarządu:
Lucyna Sokołowska
etatowy Członek Zarządu
LUCYNA SOKOŁOWSKA
Anna_Wolska
nieetatowy Członek Zarządu
ANNA WOLSKA
Jan Sieńko
nieetatowy Członek Zarządu 
JAN SIEŃKO
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:
Waldemar Pijar
Sekretarz Powiatu
WALDEMAR PIJAR
Skarbnik Powiatu
DARIUSZ TŁUCZEK