Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego

Józef Jodłowski
Starosta Rzeszowski
JÓZEF JODŁOWSKI
Marek Sitarz
Wicestarosta Rzeszowski
MAREK SITARZ
Członkowie Zarządu:
Lucyna Sokołowska
etatowy Członek Zarządu
LUCYNA SOKOŁOWSKA
Tadeusz Pachorek
nieetatowy Członek Zarządu
TADEUSZ PACHOREK
Jan Sieńko
nieetatowy Członek Zarządu 
JAN SIEŃKO
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą z głosem doradczym:
Waldemar Pijar
Sekretarz Powiatu
WALDEMAR PIJAR
Skarbnik Powiatu
DARIUSZ TŁUCZEK