Chmielnik

Chmielnik

logo gminy chmielnik

Oficjalna strona internetowa

www.chmielnik.pl

Gmina położona w dolinie rzeczki Chmielnik (zw. też Chmielniczanką) wśród wzniesień północnej krawędzi Pogórza Dynowskiego. Swym zasięgiem obejmuje następujące sołectwa: Chmielnik, Błędową Tyczyńską, Borówki, Wolę Rafałowską, Zabratówkę. Zajmuje powierzchnię 53 km2 i zamieszkuje ją blisko 7 tysięcy mieszkańców.

Zabytki sakralne

  • Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Chmielniku (Sanktuarium Maryjne). Postawiono go w miejscu poprzedniej świątyni, spalonej przez Tatarów w 1624 r. Datowany jest na połowę XVIII w. Pierwotnie barokowy. Został poddany rozbudowie w 1980 r. oraz w latach 1957 – 1958. W jego wnętrzu znajduje się, uznawany za cudowny, obraz Matki Boskiej Łaskawej pochodzący z połowy XVI w., ocalały z pożogi, koronowany w 1997 r.
  • Kościół parafialny pw. Św. Trójcy w Woli Rafałowskiej, wzniesiony w 1891 r. Pierwotnie, w miejscu obecnej świątyni stał drewniany kościół zbudowany w 1587 r. We wnętrzu kościoła znajduje się późnorenesansowy ołtarz główny, w formie tryptyku o nieruchomych skrzydłach, z obrazami malowanymi na deskach, pochodzący z 1613 r. Nieopodal kościoła rosną stare dęby i jawory – pomniki przyrody będące pozostałościami po dawnym parku dworskim.

Podania i legendy

  • W zakątkach pasma wzgórz Marii Magdaleny leży kilka miejscowości, których nazwy wskazują na ich interesującą przeszłość. Są to takie przysiółki jak: Rzym, Grodzisko, Przysłupy. Podobno w Rzymie był dawno temu zwyczaj wybierania raz do roku miejscowego „papieża” zwanego „papiżem”. W Grodzisku miał niegdyś rzekomo znajdować się gród warowny. Nazwa przysiółka Przysłupy wywodzi się prawdopodobnie od słowa „przysłup”, które charakterystyczne jest dla nazewnictwa wołoskiego.

Ciekawostki

  • W latach 1925 – 1930 Spółka Węglowo – Naftowa „Chmielnik” prowadziła wiercenia poszukiwawcze za ropą naftową. Zamiast ropy w odwierconym szybie znaleziono źródła wody mineralnej. Ujęcia tej wody wykorzystywane są od 1994 r. Produktem lokalnym gminy jest także zdrowa żywność pochodząca z gospodarstw rolnych.
  • W kościele parafialnym w Chmielniku natrafiono na strychu na obraz przedstawiający ostatnią wieczerzę. Wśród osób towarzyszących Chrystusowi jest postać XVIII-wiecznego malarza Augusta Mirysa, który jest autorem prac znajdujących się na przykład w kościele w Tyczynie. Można przypuszczać, że znaleziony obraz jest kopią obrazu zakupionego w Wenecji dla króla Augusta III Sasa wykonaną przez Mirysa.

Atrakcje turystyczne

  • Rozległe pasma wzgórz tzw. działy, o urozmaiconej rzeźbie, porozdzielane dolinkami licznych strumieni, jarami i parowami.
  • Wzniesienia pasma Marii Magdaleny, m.in. Kozia Górka (308 m n.p.m.), dział południowy osiągający w rejonie Borówek wysokość 372 m n.p.m.
  • Ślady dawnego osadnictwa w przysiółku Grodzisko na południowym skłonie Magdalenki.

…CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ POLSKI WSCHODNIEJ IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W CHMIELNIKU…

W dniu 3 lutego 2019 r., w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej im. św. Franciszka z Asyżu w Chmielniku, otwarto pierwszą w regionie szkołę branżową przygotowującą do wykonywania zawodu rolnika ekologicznej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szkoła ta umożliwia zdobywanie praktycznych umiejętności zawodowych w oparciu o Ekologiczną Hodowlę Bydła Rasy Galloway w Borówkach, Ośrodek Upraw Ekologicznych – Chmielnik Pole, Ekologiczną Masarnię i Dojrzewalnię Mięsa Wołowego w Błędowej Tyczyńskiej, Ekologiczną Przetwórnię Owoców i Warzyw w Błędowej Tyczyńskiej oraz Centrum Pszczelarstwa w Borówkach.