Strategie i Programy

Strategie i Programy

 

Uchwała Nr XXX/253/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026”.

program-przeciwdzialania-przemocy_1228586

uchwala-program-przeciwdzialania-przemocy

 

Uchwała Nr XXX/252/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025”.

powiatowy-program-niepelnosprawni

uchwala-program-niepelnosprawni

 

Uchwała Nr XXIX/245/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie rzeszowskim na lata 2021-2026.

uchwala-strategia-rozwiazywania-problemow-spolecznych

 

Uchwała Nr XXIX/244/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.

uchwala-program-pieczy-zastepczej

 

Uchwała Nr XVIII/176/20 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2020 – 2023”.

uchwala-program-przeciwdzialania-przemocy

 

Uchwała Nr XII/84/19 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 21 października 2019 r. w sprawie „Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie rzeszowskim na lata 2019-2022”.

uchwala-powiatowy-program-oddzialywan

 

Uchwała Nr XXVIII/279/17 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego na lata 2016-2023.

Uchwała Nr XXVIII_279_17