Przewodniczący i Rada Powiatu

Przewodniczący i Rada Powiatu

Przewodniczący Rady Powiatu
TOMASZ WOJTON

Prawo i Sprawiedliwość

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
JERZY BEDNARZ

Prawo i Sprawiedliwość

Tadeusz Chmiel
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Tadeusz Chmiel

Prawo i Sprawiedliwość

Pozostali Radni:

 Prawo i Sprawiedliwość 

Wiesław Dudek
Jurek Faraś
Renata Gaweł
Ewa Hadam
  
Małgorzata Kowal

Stanisław Kula

Józef Rałowski

Łukasz Obara

Antoni Ossoliński

Tadeusz Pachorek

Lucyna Perlak

Kazimierz Puc

Jan Sieńko

Marek Sitarz

Lucyna Sokołowska

Zbigniew Sycz
  

Anna Wolska

Polskie Stronnictwo Ludowe 

Rafał Białorucki

Sławomir Guzek

Stanisław Najda

Sławomir Miłek

Aleksander Stochmal

Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze “Razem” 

Stanisław Pado

Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Bogusława Czachor-Kustra

                                                              Grażyna Pękala