Kierownictwo

Kierownictwo

Przewodniczący Zarządu, Starosta Rzeszowski
Marek Sitarz 

tel. sekretariat 17 230 06 01
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

Wicestarosta Rzeszowski
Tadeusz Pachorek

tel. sekretariat 17 230 06 01
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

etatowy Członek Zarządu
Lucyna Sokołowska

tel. 17 230 06 04
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

nieetatowy Członek Zarządu
Anna Wolska

tel. sekretariat 17 230 06 01
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl
 
nieetatowy Członek Zarządu
Jan Sieńko 

tel. sekretariat 17 230 06 01
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

 

 

 
Sekretarz Powiatu 
Waldemar Pijar

tel. 17 230 06 05
fax 17 867 19 64
e-mail: starostwo@powiat.rzeszowski.pl

Skarbnik Powiatu
Dariusz Tłuczek

tel. 17 230 07 31
fax 17 867 19 64
e-mail: skarbnik@powiat.rzeszowski.pl