Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium za rok 2014

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego z absolutorium za rok 2014

Najważniejszym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Rzeszowie z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która nie wniosła żadnych uwag.

Budżet i pracę Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w 2014 r. pod kierownictwem Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego określono mianem proinwestycyjnej. Główną inwestycją jaką realizuje Powiat Rzeszowski jest uzbrajanie terenów Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów – Dworzysko, które staną się wkrótce sercem gospodarczym dla miasta i regionu.

Kiedy doszło do głosowania, za udzieleniem Zarządowi absolutorium głosowali wszyscy Radni Powiatu Rzeszowskiego.

Po głosowaniu gratulacje Zarządowi złożyli Przewodniczący Rady Stanisław Obara oraz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego – Stanisław Kruczek. Z kolei w swoim przemówieniu Starosta rzeszowski – Józef Jodłowski w imieniu Zarządu podziękował Radnym za pozytywny wynik głosowania i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby rok 2015 był również tak udany.

W dalszej części sesji Radni Powiatu Rzeszowskiego dyskutowali na tematy zdrowotne oraz omawiali stan bezrobocia w Powiecie Rzeszowskim

Z uchwałami można zapoznać się pod adresem: bip.powiat.rzeszow.pl