Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki wybrany został Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni

Ksiądz mjr Franciszek Łuszczki wybrany został Patronem Szkoły Podstawowej w Lubeni

Procedura wyboru patrona zakładała jego wybór w trzech kolejnych etapach. Pierwszy etap polegał na wyłonieniu kandydatów przez poszczególne grupy uczestniczące w głosowaniu. W rezultacie wyłoniono kilkunastu kandydatów, spośród których w drodze głosowania do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 5 kandydatów. Wśród nich znaleźli się: Stanisława Kopiec, ks. mjr Franciszek Łuszczki, ks. Jan Twardowski, Zbawiciel-Syn Boga Żywego i Żołnierze Wyklęci. W głosowaniu mieszkańcy Lubeni wybrali Patronem ks. mjr. Franciszka Łuszczki, który uzyskał 180 głosów. Pozostałe wyniki to: Stanisława Kopiec – 127, ks. Jan Twardowski – 17, Zbawiciel – Syn Boga Żywego – 38, Żołnierze Wyklęci – 59. Łącznie oddano 424 głosy, w tym 421 głosów ważnych i 3 głosy nieważne. Do końca czerwca władze szkoły mają czas na podjęcie uchwały o wyborze Patrona i skierowanie wniosku do Wójta Gminy Lubenia. W trzecim etapie ma być przeprowadzona akcja informacyjna wśród społeczności szkolnej, mająca przybliżyć sylwetkę i dokonania ks. Łuszczki. Dziękujmy wszystkim tym, którzy opowiedzieli się za przyjęciem patronatu ks. Franciszka Łuszczki – wywodzącego się z Sokołowa Wielkiego Polaka i patrioty, żołnierza Legionów; jestem przekonany, iż jako Patron miejscowej Szkoły ponownie roztoczy on skrzydła opieki nad swoją Lubenią, w której był proboszczem. Głęboko wierzę, że wartości takie jak: Bóg, Honor, Ojczyzna i bezinteresowna miłość do ludzi, którymi zawsze kierował się w życiu, zaszczepione zostaną w sercach kolejnych pokoleniach lubeńskich dzieci.

Wiesław Łuszczki