Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie partnerem imprezy plenerowej p.n. „Dni Osiedla Zalesie”.

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie partnerem imprezy plenerowej p.n. „Dni Osiedla Zalesie”.

Do wspólnych rozmów zaprosiliśmy wszystkich (pracodawców i zainteresowanych poszukiwaniem pracy) którym bliskie są sprawy związane z rynkiem pracy.

Rozmawialiśmy z osobami, które poszukują pracy, jak i z tymi, którzy jeszcze pracują – lecz obawiają się o swoją przyszłość . Wiele pytań dotyczyło realnej pomocy udzielanej przez PUP. Informowaliśmy o formach wsparcia świadczonych przez Urząd. Młodzi ludzie dopytywali o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zainteresowani byli także możliwością odbycia stażu oraz pomocą w znalezieniu zatrudnienia.

Imprezie towarzyszyła zbiórka pieniędzy na rzecz chorych braci Kacpra i Macieja Piejko.

Przy tej okazji chcielibyśmy serdecznie podziękować Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy za wsparcie w postaci materiałów promocyjnych oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie za udostępnienie miejsca pod swoim namiotem.