IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

IX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego – Stanisław Obara.

 Tadeusz Chmiel - Wieceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Obara - Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego

Od lewej: Tadeusz Chmiel – Wieceprzewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego, Stanisław Obara – Przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego

 

Najważniejszym punktem sesji dla którego została zwołana sesja było utworzenie spółki "Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie. Spółka ta będzie zarządzać terenem Parku Naukowo Technologicznego. Kapitał zakładowy spółki ma wynieść 100 tys. zł, podzielony będzie na 2 tysiące udziałów po 50 zł każdy. Wszystkie obejmie Powiat Rzeszowski. Zadaniami spółki będą aktywizacja rynku pracy, promocja powiatu, realizowanie polityki rozwoju, zarządzanie obiektami i urządzeniami należącymi do powiatu, zaopatrzenie w energię elektryczną.

Podczas głosowania 19 było radnych za, nikt nie był przeciw, a 8 radnych się wstrzymało.

Porządek sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki „Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/80/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
7. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.