Konkurs na realizację zadań publicznych

Konkurs na realizację zadań publicznych

Uchwała Nr 30/291/15 Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2015 r.