Bratkowicka Dycha

Bratkowicka Dycha

Licznie zebrani mieszkańcy Bratkowic i zaproszeni goście a wśród nich samorządowcy gminy Świlcza i powiatu rzeszowskiego pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Książka modlili się za poległych żołnierzy oraz za pomyślność ojczyzny. Na zakończenie odśpiewano hymn Polski oraz pieśń Boże coś Polskę i złożono kwiaty pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy AK w centrum wsi.

O godzinie 14:45 w parku podworskim odbyła się II część patriotyczna upamiętniająca poległych żołnierzy Armii Krajowej. Okolicznościowe przymówienie wygłosił Zdzisław Rzepka – bratanek majora Józefa Rzepki (żołnierza Akcji Burza) oraz wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic.

Kwiaty pod pomnikiem poległych żołnierzy AK, przy którym warte honorową pełnili strzelcy z jednostki strzeleckiej przy Zespole Szkół w Bratkowicach, złożyły delegacje: Starostwa Powiatowego na czele z Markiem Sitarzem – wicestarostą rzeszowskim, Gminy Świlcza  –  na czele z Adamem Dziedzicem – wójtem gminy, Związku Strzeleckiego „Strzelec” – na czele z Panem Józefem Mroczką  – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Markiem Matułą -reprezentującym kadrę dowódczą Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie, Sołectwa – na czele z sołtysem Ryszardem Franczykiem, GUKLA Bratkowice – Korzeniowski.pl na czele z prezesem Ryszardem Kaliną, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowkciej – na czele z prezesem Tadeuszem Piętą, , dyrekcja szkół i przedszkola oraz grupa sportowa Street Workout Bratkowice.

Bieg Bratkowicka Dycha wystartował punktualnie o godz. 15 z drogi powiatowej koło parku. Do walki na trasie stanęło 154 uczestników. Biegły kobiety i mężczyźni w wieku od 16 do 75 lat. Trasa prowadziła m.in. obok Krzyża Milenijnego, miejsca zamordowania nauczycieli z Bratkowic podczas II Wojny Światowej, nad zalewem w Bratkowicach z metą na stadionie sportowym. Walka toczyła się do ostatniego metra trasy.

Najszybszym biegaczem został Patryk Marszałek z Rzeszowa, który pokonał trasę w 34:28 minuty. Kolejno za nim byli Michał Jagiełło oraz Andrzej Leśniewski. Najszybciej  z kobiet trasę pokonała Małgorzata Siembida z Ulanowa z powiatu niżańskiego z czasem 42:13 minuty. Kolejno za nią była Ewa Zięba oraz Andżelika Kiszka – obie z Bratkowic.

Szczegółowe wyniki są dostępne na stronie: http://tri-zone.pl/imprezy/imp05/wyniki.pdf

Trasę biegu osobiście przygotował Michał Gąsiorski –  trener biegów długodystansowych, jeden z czołowych maratończyków w Polsce , trener Gminnego Uczniowskiego Klubu Lekkoatletycznego Bratkowice- pełniący w dniu zawodów funkcję głównego sędzi zawodów. Całe wydarzenie prowadził Pan Lesław Lassota – wybitny trener lekkoatletyczny, wykładowca na Uniwersytecie Rzeszowskim, będący Dyrektorem Zawodów.

 

Główni organizatorami Biegu Bratkowicka Dycha byli:

Gminny Uczniowski Klub Lekkoatletyczny Bratkowice-Korzeniowski.pl

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej

Grupa Sportowa Street Workout Bratkowice

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy

 

Sponsorowali oraz objęli  Honorowym Patronatem

Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl

Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski

Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic