Ogólnopolska konferencja Rzeszów 28-29 września 2015 r.

Ogólnopolska konferencja Rzeszów 28-29 września 2015 r.

Dwudniowy program Konferencji zawiera IV SESJE. Zakres tematyczny obejmuje obszar finansowania przez JST zadań publicznych realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w sferze sportu oraz działalności pożytku publicznego.

Patronat Honorowy dla Konferencji udzielili:

 • Prezydent Miasta Rzeszowa,
 • Starosta Rzeszowski,
 • Unia Miasteczek Polskich,
 • Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

Program Konferencji, szczegóły oraz rejestracja na stronie Organizatora http://www.konferencja.egitim.pl

W ramach sesji przewidziane są wystąpienia osób o uznanym dorobku naukowym bądź zawodowym w sferze identyfikowanej z przedmiotem Konferencji, a merytoryczny poziom wystąpień gwarantuje skład Rady Programowej, którą współtworzą:

 • prof. dr hab. Jerzy Hausner,
 • prof. nadzw. dr hab. Maria Jastrzębska,
 • prof. UE dr hab. Marian Kachniarz,
 • dr Janina Kotlińska,
 • dr Arkadiusz Babczuk,
 • mec. Arkadiusz Talik,
 • mec. Remigiusz Mazur,
 • mgr Artur Gluziński.

ADRESACI

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne finansowane ze środków publicznych bądź ubiegających się o realizację takich zadań, jak również wszystkich tych, którzy obszar zawodowej aktywności sytuują w sferze współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów oraz województw, skarbnicy, kierownicy i główni księgowi jednostek sektora finansów publicznych).

MIEJSCE

Sala Millenium (2 piętro)
Hotel Hilton, Al. Kopisto 1, 35-315 Rzeszów