Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE” to projekt Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie dotyczący szeroko pojętej profilaktyki antynowotworowej w województwie podkarpackim, a w szczególności na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszowa.

        Projekt ten zakłada szereg działań w obszarze badań mammograficznych i edukacji antyrakowej, skierowanych do lokalnej społeczności. Są wśród nich, m.in.:

 • loteria z nagrodami, której celem jest zachęcenie kobiet w wieku 50 – 69 lat z terenu województwa podkarpackiego do zgłaszania się na bezpłatne badania mammograficzne
   w ramach umowy z NFZ,
 • edukacja następujących grup docelowych:
  • młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz grona pedagogicznego szkół z terenu powiatu rzeszowskiego,
  • osób mających dzieci,
  • kobiet, w tym kobiet z kół gospodyń wiejskich,
  • personelu medycznego.

W 2014 roku odbyła się I edycja kampanii „RAK a ZDROWIE”, która trwała od 15 października do 31 grudnia 2014 r. W trakcie tej edycji przebadało się 562 kobiety. Chęć uczestniczenia w loterii zgłosiło 445 pań. Najwięcej kobiet pochodziło z Rzeszowa (101 kobiet), Sokołowa Młp. (19 kobiet), Zaczernia (17 kobiet) i Bratkowic (13). Oprócz tego, do konkursu zgłosiły się mieszkanki innych powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowskiego, łańcuckiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leżajskiego, ropczycko-sędziszowskiego i kolbuszowskiego. Zanotowano wzrost zainteresowania kobiet badaniami mammograficznymi. W 2013 r. na badania mammograficzne zgłosiło się 305 pań, a w 2014 r. – 562. Z grupy kobiet przebadanych w 2014 r. 34 zostały skierowane na dalszą diagnostykę. Zmiany łagodne wykryto u 25 pań. Dzięki loterii, trzy panie będą mogły również wykonać badania genetyczne z zakresu obciążenia genetycznego raka piersi i jajnika (BRCA 1).

               W związku z tym, że I edycja kampanii profilaktycznej „RAK a ZDROWIE” cieszyła się dużym zainteresowaniem, postanowiono rozszerzyć jej zakres. W planowanej II edycji,  oprócz loterii od 03.09 do 11.12.2015 r., prowadzona będzie szeroka edukacja mieszkańców powiatu rzeszowskiego
i personelu medycznego, w tym  SP ZOZ Nr 2  w Rzeszowie. Wstępny termin rozpoczęcia działań edukacyjnych to październik 2015 r. Cała II edycja „RAK a ZDROWIE” ma trwać do czerwca 2016 r.

               Ważnym elementem będą również cykliczne spotkania ze specjalistami o tematyce nowotworowej. W loterii „RAK a ZDROWIE”, każda uczestniczka badania będzie mogła wypełnić los, który weźmie udział w losowaniu atrakcyjnych nagród, tj. sprzętu AGD/RTV, zestawów kosmetyków, zestawów pościeli oraz biletów do kina. Więcej informacji na stronie: www.rakazdrowie.pl.