Budowa mostu Com-bridge w Błażowej.

Budowa mostu Com-bridge w Błażowej.

Dotychczas istniejący most drogowy w ciągu drogi powiatowej nr 1411R – ulicy Pułaskiego w Błażowej, został zbudowany w 1958 roku. Był to obiekt stalowo–drewniany o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej i rozpiętości teoretycznej wynoszącej około 27 m. Długość całkowita obiektu wynosiła w przybliżeniu 35 m. Z powodu złego stanu mostu, jego obecnie nośność została ograniczona do 15 ton.

         Aktualnie budowany obiekt demonstracyjny Com-bridge, powstaje  w miejscu istniejącego mostu drogowego na podstawie projektu budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1411R Babica-Lubenia-Błażowa, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Ryjak w m. Błażowa w km 22+304 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na odcinku od km 22+273,50 do km 22+365,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Dla typowego użytkownika mostów, są one konstrukcjami umożliwiającymi bezpieczne pokonanie przeszkody takich jak: rzeki, drogi, szlaki kolejowe itd. Mało kto zastanawia się z czego są one wykonane. Do tradycyjnych materiałów konstrukcyjnych należy stal, beton oraz drewno. Ich zaletą jest niska cena oraz powszechna dostępność. Niestety konstrukcje z nich wznoszone wymagają regularnej konserwacji, ponieważ stal rdzewieje, beton zarysowuje się i eroduje, a drewno butwieje. Generuje to zbędne koszty, zarówno finansowe jak i społeczne (niższy standard przeprawy, utrudnienia w ruchu w czasie renowacji/remontu, zwiększone prawdopodobieństwo wypadków). Kierunkiem w jakim należy podążać jest budowanie trwalszych obiektów mostowych. Można to osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie do budowy nowoczesnych, trwalszych materiałów. Obserwowany jest stały wzrost zastosowań kompozytów FRP w budownictwie. w niektórych obszarach np. wzmacnianie konstrukcji, są to już pra­ktycznie standardowe procedury (wzmacnianie przy użyciu taśm z włókna węglowego), w innych np. w mostownictwie jest to ciągle dyna­mi­cznie rozwijana technologia. Możemy jednak wyróżnić jej główne cechy. Kompozytowe elementy mostu są prefabrykowane, przywożone na plac budowy i tam wbudowywane. Ich kilkukrotnie niższa masa, w porównaniu z tradycyjnymi prefabrykatami, pozwala na budowę i transport większych elementów, możliwych do montażu za pomocą mniejszych i lżejszych maszyn budowlanych. w znaczący sposób zmniejsza to koszty oraz skraca czas budowy. Jest to szczególnie ważne na terenach silnie zurbanizowanych, gdzie budowa przeprawy może paraliżować komunikację.

Budowa mostu Com-bridge realizowana jest na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Głównym celem realizowanego przedsięwzięcia jest wzmocnienie transferu wyników badań do gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć w zakresie opracowania nowej technologii lub produktu obejmującego przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali demonstracyjnej.

 

Zaawansowanie robót  wykonane na koniec sierpnia 2015 r.:

– wykonano oczyszczenie terenu w obrębie planowanej inwestycji (z wycinką drzew i krzaków),

– wyznaczono i oznakowano objazd na czas budowy mostu,

– wykonano rozbiórkę starego mostu (podpór i przęsła o dźwigarach stalowych z pomostem stalowo-drewnianym),

– wykonano czasowe przełożenie linii energetycznej w obrębie terenu robót,

– wykonano nowe podpory (przyczółki żelbetowe wyposażone w łożyska elastomerowe i posadowione na palach wielkich średnic),

– wyprodukowano i zamontowano na przyczółkach dźwigary kompozytowe (dźwigary wyposażone zostały w wytwórni w sworznie stalowe do zespolenia z płytą i elementy traconego deskowania płyty z kompozytu),

– wykonano deskowanie i zbrojenie poprzecznic żelbetowych nad podporami,