Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i dzieci”

Finał Powiatowego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II i dzieci”

  Organizatorem konkursu, który odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego, była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. W dniu 19 września dokonano także uroczystego otwarcia wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

  Laureatów, zaproszonych gości oraz jury konkursu powitała Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie. Podziękowała za udział i zaangażowanie wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom, a także bibliotekarzom
z bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego. Po odczytaniu protokołu przez Panią Lucynę Różnowicz – instruktora ds. samorządowych powiatu rzeszowskiego, dokonano wręczenia nagród i wyróżnień wskazanych przez jury konkursowe w składzie: Danuta Turbacz – Instruktor Plastyki w Spółdzielczym Osiedlowym Domu Kultury "Nowe Miasto" (przewodniczący), Joanna Nieroda z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz  Agnieszka Rogala reprezentująca Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzebownisku z siedzibą w Stobiernej.

 Nagroda Starosty Rzeszowskiego przypadła piętnastoletniej Zuzannie Czekaj z Gimnazjum w Siedliskach. Jej praca została nadesłana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubeni. 

 

                   

 

                      Konkurs odbywa się pod honorowym   

                      Patronatem Starosty Rzeszowskiego