PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNY

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie planuje rozpoczęcie realizacji Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Rzeszowskim.

               Program korekcyjno-edukacyjny stanowi integralny element kompleksowych działań realizowanych  w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy.  Celem Programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie, a w rezultacie powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności do samokontroli zachowań agresywnych i konstruktywnego współżycia
w rodzinie.

Adresatami Programu są osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy domowej, które otrzymały karę pozbawienia wolności z okresem zawieszenia na okres próby, osoby stosujące przemoc domową w trakcie trwania procedury Niebieskiej Karty, osoby kierowane przez instytucje i organizacje, oraz wszystkie, które chciałyby pracować nad swoimi emocjami
i konstruktywnymi relacjami z ludźmi.

Pierwsza edycja Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowana będzie od 5 października 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie przy ul. Batorego 9.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-857

 

Jeżeli masz problem z emocjami, nie umiesz poradzić sobie ze złością i agresją – zadzwoń!

Może ten Program jest właśnie dla Ciebie.