Trzy tysiące miejsc pracy w strefie Dworzysko

Trzy tysiące miejsc pracy w strefie Dworzysko

Śp. Grażyna Gęsicka, minister rozwoju regionalnego oraz poseł na Sejm RP z Podkarpacia została patronką Parku Naukowo – Technologicznego „Rzeszów – Dworzysko”. Uroczystość nadania tym terenom imienia tragicznie zmarłej w katastrofie smoleńskiej parlamentarzystki odbyła się 18 września br. Wzięła w niej udział córka śp. G. Gęsickiej, Klara Gęsicka.

– To dla nas zaszczyt i honor, że nasz Park upamiętnia człowieka „mocnego w dobroci i mądrości”, człowieka urodzonego do wielkich osiągnięć – mówił podczas aktu  odsłonięcia tablicy pamiątkowej umieszczonej na okolicznościowym obelisku na terenie Parku starosta rzeszowski, Józef Jodłowski. – Grażyna Gęsicka była współtwórczynią tego sukcesu. Jako ówczesna Minister Rozwoju Regionalnego wpisała nasz projekt budowy Parku na listę projektów kluczowych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Miało to miejsce w dniu 11 października 2007 r. – zauważył. Starosta Jodłowski podkreślił również, iż dokonania Pani Poseł Grażyny Gęsickiej dla Podkarpacia i Polski są ogromne – „należała ona do grona osób o nieprzeciętnych efektach pracy”.

Park Naukowo – Technologiczny „Rzeszów – Dworzysko” to ponad 80 ha kompleksowo uzbrojonych gruntów. Pierwsza jego część licząca 55,5 ha została oddana do użytku inwestorów w 2014 r. Oficjalne oddanie drugiej części tego Parku, obejmującej 28 ha miało miejsce w dniu nadania Parkowi imienia. Poświęcenia tych terenów dokonał ordynariusz rzeszowski, ks. bp Jan Wątroba.

Zakończenie inwestycji było okazją do przekazania pierwszemu przedsiębiorcy – producentowi artykułów szkolnych i biurowych, firmie OK Office, zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Wręczyli je starosta rzeszowski, Józef Jodłowski oraz dyrektor Oddziału Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Mielcu, Krzysztof Ślęzak.

W otwarciu PNT „Rzeszów-Dworzysko” udział wzięła wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, poseł Beata Szydło. Składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym nadanie parkowi imienia śp. G. Gęsickiej, podkreśliła, iż jest to dla niej wzruszający moment, gdyż Grażyna Gęsicka była wspaniałą, skromną, życzliwą osobą o wielkich talentach i doświadczeniu, której na sercu leżał rozwój kraju.

-Dzisiaj Polska potrzebuje dynamicznego rozwoju gospodarczego, ale musi rozwijać się równo, wszyscy muszą mieć równe szanse rozwoju. Zrównoważony rozwój, równe traktowanie podmiotów i obywateli to jest to, do czego powinniśmy dążyć – mówiła Beata Szydło do uczestników konferencji na terenie Parku.

W uroczystości oddania PNT Rzeszów-Dworzysko wzięli również udział parlamentarzyści samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, podkarpackich uczelni oraz radni wojewódzcy.

Tereny Parku Rzeszów-Dworzysko zostały uzbrojone w ramach projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007- 2013.

Dworzysko ma dać ok. 3 tys. miejsc pracy i z założenia ma być gospodarczym sercem miasta i regionu.