Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie wśród osób niepełnosprawnych poniższych informacji.

PCPR oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie corocznie otrzymują z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych takich jak dofinansowania do:

– turnusów rehabilitacyjnych,

– likwidacji barier architektonicznych,

– likwidacji barier w komunikowaniu się,

– likwidacji barier technicznych,

– sprzętu rehabilitacyjnego,

– przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

– wyposażenia stanowiska pracy,

– podjęcia działalności gospodarczej,

– finansowania usług lub instrumentów rynku pracy (staże, prace interwencyjne, szkolenia),

– a także pomoc w zakresie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego.

PFRON przekazuje te środki na podstawie algorytmu zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2003 nr 88 poz. 808 z późn. zm.).

Znaczący wpływ na ich wysokość ma liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w okresie od WRZEŚNIA do LISTOPADA danego roku kalendarzowego.

Korzyści, które przemawiają za tym, aby osoby niepełnosprawne zalegalizowały swój status w Powiatowym Urzędzie Pracy dotyczą:

  • możliwości zwiększenia ilości środków dla powiatu w ramach dofinansowań na rehabilitację społeczną i zawodową,

  • zwiększenia możliwości poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Prosimy o dotarcie z tą informacją do jak największej liczby osób niepełnosprawnych. Wspólne działania wśród osób niepełnosprawnych pozwolą w przyszłości na polepszenie ich sytuacji społeczno-zawodowej.