Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy – pragnę Ojcze, wypowiedzieć to wyraźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza, i że ja jestem w Komańczy.”

(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 10 grudnia 1955 r.)

 

Komańcza to szczególne miejsce. Urzeka swoim urokiem i przyciąga tych, którzy chcą cieszyć się zdrowym, górskim powietrzem. Komańcza w historii naszego Narodu i Kościoła zapisała się jako kolejne miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia. Dlatego to szczególne miejsce dla szkół noszących zaszczytne imię  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na stałe w kalendarz wydarzeń i uroczystości wpisuje się spotkanie tychże szkół na wzgórzu na którym położony jest Klasztor Sióstr Nazaretanek.

Tegoroczne spotkanie szkół, którym patronuje Kardynał Stefan Wyszyński odbyło się 23 września 2015 r. Tradycyjnie było związane z refleksją nad życiem i nauczaniem Prymasa przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół w Dydni. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik, metropolita przemyski. Po raz kolejny wybrzmiały przytoczone słowa modlitwy: „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy…”, które wypraszały łaskę Bożą dla uczestników uroczystości i tych wszystkich, którym patronuje Prymas Tysiąclecia.

W uroczystościach udział wzięło wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z Dynowa z pocztem sztandarowym godnie reprezentowali Małgorzata Bednarczyk, Ewa Kiełbasa, Damian Piejko i Mateusz Dańczak wraz z opiekunem Ks. Józefem Stepanko.

 

Ks. Józef Stepanko

ZSzZ w Dynowie