XI Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

XI Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

W plenerze wzięli udział reprezentanci następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie i Zespołu Szkół w Tyczynie.

Trasa tegorocznego pleneru prowadziła po terenie Województwa Lubelskiego.

Pierwszym punktem na trasie było Miasto Lublin, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Lubelskie mieszczące się na zamku. Obejrzeliśmy tam Kaplicę Trójcy Świętej, basztę oraz Galerię Malarstwa Polskiego z XVII – XIX w. W galerii podziwialiśmy m. in. wspaniały obraz Jana Matejki „Unia Lubelska” namalowany dla upamiętnienia 300. rocznicy unii Polski i Litwy zawartej na sejmie w Lublinie w 1569 r.

Następnie udaliśmy się na spacer przez Stare Miasto do Bramy Krakowskiej, w której zwiedziliśmy Muzeum Historii Miasta Lublina.

Na zakończenie pobytu w Lublinie zapoznaliśmy się z tragiczną historią niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Zapaliliśmy znicze przy Mauzoleum i zadumaliśmy się nad okrutną zbrodnią ludobójstwa zaplanowaną i przeprowadzoną przez Niemców w latach II wojny światowej.

Na nocleg zatrzymaliśmy się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pod Wianuszkami” w Kazimierzu Dolnym.

W drugim dniu pleneru udaliśmy się do Dęblina. W tej miejscowości odwiedziliśmy cytadelę Twierdzy Dęblin, w której znajduje się obecnie 1 Dębliński Batalion Drogowo – Mostowy Wojska Polskiego. Dzięki uprzejmości członków Towarzystwa Przyjaciół Dęblina zwiedziliśmy wystawę „Historia Twierdzy Dęblin” zorganizowaną w pomieszczeniach Bramy Lubelskiej.

Kolejnym zaplanowanym punktem pleneru była wizyta na cmentarzu wojskowym „Balonna”, na którym spoczęli m. in. legioniści Piłsudskiego polegli w trakcie I wojny światowej, żołnierze 15 pułku piechoty „Wilki” oraz polegli w wojnie polsko – bolszewickiej. To właśnie znad przepływającego przez Dęblin Wieprza ruszyła polska ofensywa w 1920 r., która zakończyła się wspaniałym zwycięstwem oręża polskiego, cudem nad Wisłą.

Na zakończenie pobytu w Dęblinie udaliśmy się do Muzeum Sił Powietrznych.

Po zapoznaniu się z historią lotnictwa ruszyliśmy w stronę Nałęczowa. W Nałęczowie odwiedziliśmy najstarsze muzeum literackie na ziemi lubelskiej – Muzeum Stefana Żeromskiego mieszczące się w dawnej pracowni pisarza oraz znajdujące się nieopodal Mauzoleum Adasia Żeromskiego, przedwcześnie zmarłego syna pisarza. Był to ostatni punkt programu tegorocznego pleneru.

Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał upominek w postaci okolicznościowej koszulki oraz dyplomu.